CO NOWEGO U NAS

Zawód psychotraumatologa

22-06-2015
CO NOWEGO U NAS >>

Szanowni Państwo

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że dzięki staraniom Pani Joanny Fili – Członka Zarządu Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne Interios, Pawła Zielazego – pracownika Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Kancelarii Radcy Prawnego Anity Poniatowskiej, zawód psychotraumatologa zostanie wpisany do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania i zakwalifikowany jako zawód w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

Powyższa informacja została potwierdzona pod czas telefonicznej rozmowy odbytej w dniu 14 maja 2014 r. z pracownikiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy. Ponadto uzyskano informację, że zmiany zostaną zatwierdzone do końca czerwca 2014 r, a wejście w życie nowej, korzystnej regulacji, planowane jest na styczeń 2015r. Chcę także zwrócić uwagę na to, że formalne usankcjonowanie zawodu psychotraumatologa jest zbieżne z konsekwentnie wdrażanym przez środowisko psychotraumatologów na Pomorzu, planem stopniowej implementacji modelu tej specjalistycznej i certyfikowanej pomocy psychologicznej dla wszelkich osób dotkniętych traumą. Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne Interios, zrzeszające wielu psychotraumatologów, już w tej chwili realizuje sporo projektów zakładających bezpłatną specjalistyczną pomoc psychologiczną, m. in. dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (projekt finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości), czy też opiekunów osób starszych (projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej). Niezwłocznie zostanie wystosowane pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy w celu pisemnego potwierdzenia tej informacji. W razie pytań proszę o kontakt z moją osobą nr tel. 512-643-451

Z wyrazami szacunku
Joanna Fila

Powrót