Specjaliści Projektu

specjalista ds. zatrudnienia i kontaktów z pracodawcami Monika Szlachcikowska

27-06-2018
Specjaliści Projektu >> Specjaliści Ogólni

Monika Szlachcikowska - mgr Filologii Klasycznej o specjalności pedagogicznej.

Ukończyła studia magisterskie na UG na Wydziale Filologiczno-Historycznym oraz Studia Podyplomowe na WSKS w Gdyni na kierunku  Wiedza o Kulturze i Edukacja Medialna. Na UG przez 8 lat pracowała jako wykładowca i rekruter w komisjach. Pełniąc obowiązki specjalisty ds. promocji Katedry Filologii Klasycznej, zdobyła duże doświadczenie w działaniach promocyjnych i marketingowych. Organizowała konferencje naukowe w Katedrze, współtworząc zarówno stronę merytoryczną, jak i całe zaplecze. Kilkukrotnie współorganizowała Targi Edukacyjne oraz opracowywała informatory dla kandydatów na studia. Ma za sobą również, czternastoletni staż pracy w oświacie, jako nauczyciel i wychowawca.

Zdobyła duże doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz w koordynowaniu  planów dydaktycznych i planów rozwoju zawodowego nauczycieli, jako opiekun praktyk i ścieżek awansu zawodowego. W komisji rekrutacyjnej pracowała również w szkole średniej, gdzie prowadziła ponadto Klub Europejski, organizując wyjazdy młodzieży do Krajów Beneluxu, min. do Parlamentu Europejskiego i uczestnicząc w licznych szkoleniach dotyczących Unii Europejskiej, gdzie zdobyła doświadczenie w budowaniu świadomości młodzieży w UE. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Ma też:

  • ponad 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, jako pracownik Centrum Aktywności Seniora w Gdyni,
  • 5 letnie doświadczenie w pracy w projekcie współfinansowanym przez MPiPS " ASOS 60+"  
  • 5 letnie doswiadczenie w pracy osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, w Projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości: „Bezpłatna Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Członkom ich Rodzin” w Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne Interios, jako osoba pierwszego kontaktu i kierownik Ośrodka w Gdyni.

W związku z duzym doświadczeniem w scieżkach awansów zawodowych, obecnie pracuje jako:

  • doradca zawodowy i specjalista ds. kontaktów z pracodawcami w  Projekcie  Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej - Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno - zawodowej.

 

Powrót