Specjaliści Projektu

specjalista ds. standardów wsparcia psychotraumatologicznego Joanna Fila

27-06-2018
Specjaliści Projektu >> Specjaliści Ogólni

Joanna Fila - mgr pedagogiki. Certyfikowany specjalista psychotraumatologii, psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie certyfikacji. Członek Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W latach 2000-2003 Prezes Stowarzyszenia „OTWARTE DRZWI”, w ramach którego prowdziła nadzór organizacyjny oraz merytoryczny nad trzema świetlicami socjoterapeutycznymi na terenie Gdyni. W 2003 roku Kierownik i założyciel Placówki Interwencyjnej dla młodzieży w Gdyni. W latach 2005-2006 Dyrektor projektu unijnego „Szkolenie kompetencyjne dla profesjonalistów pracujących z dzieckiem krzywdzonym w mieście Gdynia” - moduł podstawowy i terapeutyczny. Od roku 2004 do 2009 była Dyrektorem Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni (kierowanie m. innymi Specjalistyczną Poradnią Rodzinną zajmującą się diagnozą i terapią dzieci po wykorzystaniu seksualnym). W 2008 roku była współzałożycielką i Prezesem Zarządu Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii do 2013 roku. Od roku 2012 do 2013 ekspert oraz specjalista ds. upowszechniania i wdrażania Psychotraumatologii w województwie pomorskim, w ramach projektu unijnego realizowanego przez Fundacje. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno- Prawne. Od 2014 roku koordynator projektu Akcja - Reakcja - pomoc psychotraumatologiczna dla seniorów oraz ich rodzin. Od 2010 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Powrót