Specjaliści Projektu

specjalista ds. diagnozy Marta Dankiewicz

18-11-2019
Specjaliści Projektu >> Specjaliści Ogólni

Marta Dankiewicz - magister psychologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych placówkach zarówno w obszarze ochrony zdrowia  - głównie w pracy z osobami w szeroko rozumianym kryzysie psychicznym (pracując indywidualnie i grupowo) – jak również w pomocy społecznej m.in. w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Aktywnie poszerza swoją wiedzę korzystając z licznych szkoleń i studiów podyplomowych m.in. z zakresu diagnozy psychologicznej, czy psychotraumatologii. Aktualnie uczestniczy w czteroletnim kształceniu specjalizacyjnym z zakresu psychologii klinicznej oraz czteroletnim kształceniu podyplomowym z psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Powrót