Specjaliści Projektu

specjalista ds. diagnozy Danuta Krzemińska

27-06-2018
Specjaliści Projektu >> Specjaliści Ogólni

Danuta Krzemińska - mgr psychologii. Specjalista psycholog kliniczny, psychotraumatolog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia /certyfikat nr 47 wydany przez PARPA/, trener II st Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2004 roku biegła w zakresie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła 4 letnie studia podyplomowe z zakresu prowadzenia psychoterapii w nurcie integracyjnym w SWPS w Warszawie. 30 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach służby zdrowia i jako psycholog i psychoterapeuta prowadzący psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, doświadczających przemocy i DDA. Prowadzi terapię par oraz terapię osób z PTSD wykorzystując techniki psychotraumatologiczne. Od 1998 roku prowadzi praktykę prywatną. Autorka wielu programów terapeutycznych realizowanych w poradniach odwykowych w Polsce. Prowadzi szkolenia krótko i długoterminowe z zakresu psychotraumatologii, prowadzenia terapii grupowej. Prowadzi też superwizje. Współpracowała z Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie jako trener zespołu Studium Pomocy Psychologicznej. Od 2008 roku zaangażowana w tworzenie i rozwój organizacji pozarządowych: Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii i Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne Interios. W 2015 roku prowadziła 40 godzinne zajęcia z podstaw psychotraumatologii w Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej IPZ w Warszawie.

Powrót