CO NOWEGO U NAS

Rekrutacja osób niezatrudnionych do Poradni Na Starcie II cykl

05-10-2017
CO NOWEGO U NAS >>

Informujemy, że od  października 2017 rozpoczęliśmy proces  rekrutacji  do drugiego cyklu  Poradni „Na Starcie”. Poradnia „Na Starcie” jest częścią programu pomocowego w województwie pomorskim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poradnia przeznaczona jest dla osób niezatrudnionych z terenów województwa pomorskiego.

POMOC JEST BEZPŁATNA

Poradnia prowadzić będzie pięciomiesięczne intensywne cykle terapeutyczne.

 

Poradnia „Na Starcie”

 

Będzie funkcjonowała w godzinach przedpołudniowych, umożliwiając uczestnikom wdrażanie się do rytmu dnia osób pracujących i aktywnych zawodowo. Praca terapeutyczna będzie obejmować psychoterapię grupową – trzy razy w tygodniu po trzy godziny oraz arteterapię, zajęcia ruchowe oraz zebrania społeczności. Zamysł ten umożliwia zarówno przepracowywanie  traumatycznych sytuacji z życia pacjenta i jego wewnętrznych konfliktów w ramach psychoterapii jak i  nabywanie umiejętności społecznych niezbędnych do odnalezienia się na rynku pracy.

Pacjentom, którzy nie będą mogli korzystać z grupy, oferowana będzie terapia indywidualna z częstotliwością dwóch sesji w tygodniu. Osoby korzystające z Poradni po zakończeniu programu odbywają 3 miesięczny, płatny staż u pracodawcy, z którym będzie współpracować Poradnia Na Starcie. Staż opłaca Poradnia.

W Poradni zatrudnieni są doświadczeni psychoterapeuci (w tym certyfikowani psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej). W ramach projektu możliwe są także konsultacje psychiatryczne, pomoc pracownika socjalnego oraz konsultacje prawne.

Przyjęcie do programu Poradni poprzedza proces kwalifikacji. Konsultacje przeprowadzają psychoterapeuci. Warunkiem wymaganym poza wyżej wymienionymi jest osobista motywacja  do leczenia i zmiany.

Adres Poradni „Na Starcie”: Sopot, Al. Niepodległości 728.

Adres e-mail: poradnia(at)interios(.)org(.)pl

Telefon do sekretariatu: 797 572 828

Osoby zainteresowane prosimy kierować pod wskazany adres lub o kontakt na adres               e-mailowy lub z sekretariatem Poradni.

              Kierownicy Poradni:                                        Zespół Poradni:

              Katarzyna Procenko-Słaboszowska,             Anna Biedrzyńska , Joanna Fila, 

              Kamila   Rozbiewska-Skrobun                       Magdalena Jabrocka ,Katarzyna Roczek,

                                                                                      Joanna Ronowska

                                                                                      Magdalena Świstun, Iwona Zgondek-Stram

Powrót