Specjaliści Projektu

koordynator Projektu Anna Mackiewicz

19-11-2019
Specjaliści Projektu >> Specjaliści Ogólni

Anna Mackiewicz - jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Nauk Społecznych o kierunku Pedagogiki Społecznej. Ukończyła również Kurs Psychotraumatologii praktycznej w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku oraz szereg szkoleń m.in. w zakresie:

– profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych i współuzależnionych;

–  pracy z klientem w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach;

– zasad prowadzenia terapii systemowej rodzin;

– opieki nad dzieckiem i rodziną w kontekście problemów opiekuńczo – wychowawczych.

Ma 10-letnie doświadczenie w pracy m.in. z osobami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie, niepełnosprawności, bezdomności, utratą pracy, zdrowia, wykluczeniem społecznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich instytucjach i ośrodkach świadczących pomoc jak ośrodki pomocy społecznej, schronisko dla osób bezdomnych osób, Sąd Rejonowy, Centrum Integracji Społecznej oraz szeregu organizacji pozarządowych na stanowiskach: specjalisty pracy socjalnej, asystenta rodzin, trenera warsztatów grupowych w obszarze psycho-społecznym jak również na szczeblu kadry zarządzającej. Od 2013 roku superwizuje swoją pracę.

Powrót