Zarządzanie i Skargi

 

Projekt jest zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Cyklem Projektu oraz Zarządzania adaptacyjnego z wykorzystaniem oprogramowania ułatwiającego kontrolę obciążenia zasobów ludzkich, kosztów i harmonogramu realizacji zadań. Prowadzone jest zarządzanie ryzykiem kontrolujące poziom jakości zajęć, dokumentacji projektu, grup. Zarządzanie obejmuje zadania: identyfikacja i kolejność działań, opracowanie harmonogramu oraz kontrola harmonogramu, efektywność finansowa,m w tym realizacja zapytań ofertowych, oraz stała weryfikacja jakości. Zadania w ramach zarządzania to również pozyskanie personelu, gromadzenie, przekazywanie, przechowywanie i dysponowanie (rozpowszechnianie) informacjami dotyczącymi projektu.

Personel zarządzający projektu jest przeszkolony z zagadnień równości płci. Projekt włącza pracowników i pracownice w planowanie, konsultacjach zadań, ewaluację. Przewidziano zespół zróżnicowany ze względu na płeć, elastyczne formy i czas pracy pozwalające efektywnie pogodzić życie rodzinne i zawodowe pracowników młodych i starszych np. poprzez praca i wynagrodzenie zadaniowe, dopasowanie godzin pracy analitycznej nad materiałem diagnostycznym, profilami kompetencji zawodowych do potrzeb i możliwości pracowników, czasu spędzanego z rodziną i poświęcanego na odpoczynek. Merytoryczne i finansowe decyzje wiążące w imieniu Wnioskodawcy podejmuje Koordynator Projektu .

Koordynator projektu - Paweł Jóźwiak - nadzoruje całościowe wdrażanie projektu, prowadzi system sprawozdawczości, system procedur i obiegu dokumentów w projekcie, przygotowuje sprawozdania merytoryczne z realizacji zadań. Przygotowuje Wnioski o płatność w części postępu merytorycznego, wskaźniki, scala je z częścią postępu finansowego otrzymaną z Księgowości. Organizuje biuro projektu, archiwizuje dokumentację projektu, rejestr personelu projektu SL, zabezpiecza dokumenty i dane osobowe.

W pracy koordynatora projektu wspiera go Rada Projektu składająca się z Koordynatora Porjektu, Partnera Projektu oraz specjalist ds. standardów wsparcia psychotraumatologicznego. Spotkania Rady odbywają się średnio co 2 tyg – rada opiniu procedury: komunikacji, decyzji, alokacji zasobów i zamówień oraz omawia bieżace problemy projektowe.

Koordynator dyżuruje dla Beneficjentów projektu w kazą środę w godzinach 12.00-13.30 w Biurze Projektu, mieszczącym się w Poradni na Starcie w Sopocie przy ul. Niepodległości 728. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią na Starcie.

Współpraca:

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Chojnice Powiat Tczew Kwidzyn Puckie Hospicjum po. św. Ojca Pio