Poradnia na Starcie w Sopocie

Poradnia  na Starcie w Sopocie

Poradnia na Starcie jest miejscem, w którym nasi Beneficjencji uzyskują pogłębioną pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną, społeczno - zawodową oraz prawną.

Poradnia została stworzona na podstawie produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej, realizowanego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotrumatologii z siedzibą w Gdańsku.

W ramach poradni naszym Beneficjentom proponujemy:

 • terapia indywidualna krótkoterminowa / długoterminowa,
 • terapia grupowa (3 razy w tygodniu po 2 godziny przez 6 miesięcy), społeczność terapeutyczna,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej (warsztaty: autoprezentacji, komunikacji, rozpoznawania własnych możliwości i ograniczeń, konstruowania CV),
 • zajęcia z arteterapii,
 • indywidualny trening psychospołeczno – zawodowy, coaching rozwojowy,
 • warsztaty coachingowe kompetencji osobistych,
 • konsultacje psychiatryczne,
 • konsultacje prawne, komornicze, obywatelskie,
 • pomoc socjalna.

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna, a więc nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat.

Ponadto, naszym Beneficjentom proponujemy:

 • udział w stażach zawodowych;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • opiekę nad dziećmi podczas zajęć w Poradni.

Każdego zainteresowanego zapraszamy do Nas - Poradnia na Starcie mieści się w Sopocie, ul. Niepodległości 728

Współpraca:

Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Chojnice Powiat Tczew Kwidzyn Puckie Hospicjum po. św. Ojca Pio