Władze Stowarzyszenia INTERIOS

Władze Stowarzyszenia INTERIOS

Stowarzyszenie INTERIOS jest dobrowolną i samorządną organizacją pozarządową, składającą się z członków, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem tworzą niezwykłe ciało. Naczelną władzę sprawuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, która wybiera spośród siebie Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu, od 2016 roku, wchodzą:

 • Joanna Fila - psychoterapeuta, psychotraumatolog.

Kontakt do Zarządu: zarzad(at)interios(.)org(.)pl

Poszczególni członkowie Zarządu są odpowiedzialni, za następujące obszary działalności Stowarzyszenia:

 • Joanna Fila - reprezentacja podmiotu w kontaktach z instytucjami i innymi podmiotami oraz promocja Stowarzyszenia;

  Poszczególni członkowie Zarządu są odpowiedzialni, za następujące projekty Stowarzyszenia:

  • Joanna Fila - projekt UE i projekt ASOS

  W skład Komisji Rewizyjnej, w kadencji 2017-2020, wchodzą:

  • Magdalena Fortunka - pedagod;
  • Patrycja Miśkowiec - radca prawny;
  • Michał Budek - radca prawny.