Władze Stowarzyszenia INTERIOS

Władze Stowarzyszenia INTERIOS

 

Naczelną władzę sprawuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, która wybiera spośród siebie Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu, wchodzą:

  • Joanna Fila -  prezes zarządu ( od 2016 r. )
  • Justyna Rostkowska - członek zarządu ( od października  2020 r. )
  • Alina Wiśniewska - członek zarządu ( od października 2020 r. )

Kontakt do Zarządu: zarzad(at)interios(.)org(.)pl

 W skład Komisji Rewizyjnej, w kadencji 2017-2020, wchodzą:

  • Magdalena Fortunka - pedagod;
  • Patrycja Miśkowiec - radca prawny;
  • Michał Budek - radca prawny.