Gdańsk - Wrzeszcz

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej dla kobiet Stowarzyszenia INTERIOS w Gdańsku

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Gdańsku prowadzi Pani Monika Leończak

tel. 603 851 623
e-mail:
adres: Gdańsk, u. Grunwaldzka 203 lok.2 ( I piętro )