Projekty realizowane przez Stowarzyszenie INTERIOS

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie INTERIOS

Stowarzyszenie INTERIOS od początku istnienia angażuje się w realizację zadań publicznych, w szczególności z zakresu pomocy osobom dotkniętym  wykluczeniem społecznym. W tym celu zgłaszamy się do realizacji różnych przedsięwzięć. Nasze główne projekty to:

 

1. Aktywizacja zawodowa osób straumatyzowanych - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego;

2. Pomoc rodzinom wykluczonym społecznie  w powiecie gdańskim - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego;

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów w odpowiednich zakładkach.