Projekty realizowane przez Stowarzyszenie INTERIOS

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie INTERIOS

Stowarzyszenie INTERIOS od początku istnienia angażuje się w realizację zadań publicznych, w szczególności z zakresu pomocy osobo dotykanym wykluczeniem społecznym. W tym celu zgłaszamy się do realizacji różnych przedsięwzięć. Nasze główne projekty to:

1. pomoc i aktywizacja seniorów - współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Seniorów;

2. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin - współfinanoswany ze środków Funduszu na rzecz Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem;

3. aktywizacja zawodowa osób straumatyzowanych - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego;

4. punkty bezpłatnej pomocy prawnej - ze środków rządowych.

5. pomoc rodzinom i rodzinom zastępczym w powiecie gdańskim

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów w odpowiednich zakładkach.