Ścieżka i formy wsparcia

 

Krok nr 1:

Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w Projekcie wypełnij w Poradni na Starcie m.in. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA, aby zostać przyjętym/ą.

Krok nr 2:

Po zakwalifikowaniu się, zostaniesz umówiony/a przez osobe pierwszego kontaktu na:

  • spotkanie ze specjalistą ds. diagnozy 

Krok nr 3:

Po otrzymaniu wstępnej diagnozy, będziesz skierowany/a do specjalisty ds. diagnozy psychospołeczno - zawodowej oraz odbędziesz indywidualne treningi psychospołeczno - zawodowe, dzięki którym zostanie określony Twój profil kompetencji.

Krok nr 4:

Możesz skorzystać z konsultacji z prawnikami, którzy sporządzą raport prawny określający Twoją sytuację i ewentualne problemy prawne.

Krok nr 5:

Zostaniesz skierowany na konsultacje psychoterapeutyczne w formie interwencyjnej, tj. do 12 spotkań w Punktach Konsultacyjnych, albo na trwające 5 miesięcy pogłębione konsultacje psychologiczne do Poradni na Starcie. Tu możemy Tobie zaoferować:

  • psychoterapię grupową,
  • psychoterapię indywidualną,
  • zajęcia arteterapeutyczne,
  • zajęcia ruchowe,
  • zebrania społeczności.

Krok nr 6:

W międzyczasie spotykasz się ze specjalistami:

  • ds. zatrudnienia
  • ds. reintegracji zawodowej

Z nimi przeanalizujesz swoje możliwości powrotu na rynek pracy.

Krok nr 7:

Idziesz na kurs zawodowy dobrany do Twoich predyspozycji, który zagwarantuje CI podniesienie kompetencji zawodowych (za udział w kursach otrzymujesz od nas stypendium).

Krok nr 8:

Znajdujesz zatrudnienie albo otwierasz własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu naszym Uczestnikom możemy zaproponować:

- wsparcie osoby pierwszego kontaktu;
- pogłębiona diagnoza psychologiczna;
- konsultacje z doradcą zawodowym;

- którtkotrwała, interwencyjna pomoc psychologiczna;
- długoterminowa, pogłębiona pomoc psychologiczna - indywidualna;
- terapia grupowa;
- arteterapia;
- zajęcia ruchowe;
- zajęcia społeczności;
- pomoc specjalisty ds. socjalnych;
- zajęcia psychospołeczno - zawodowe;
- couching rozwojowy;
- sporządzenie profilu zawodowego;
- udział w kursach zawodowych;
- indywidualne konsultacje z adwokatem lub radcą prawnym;