Poradnia na Starcie w Sopocie

Poradnia  na Starcie w Sopocie

Poradnia na Starcie jest miejscem, w którym nasi Uczestnicy uzyskują pogłębioną pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną, społeczno - zawodową oraz prawną.

Poradnia została stworzona na podstawie produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej, realizowanego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotrumatologii z siedzibą w Gdańsku.

W ramach Poradni naszym Uczestnikom proponujemy:

 • terapię indywidualną krótkoterminową / długoterminową,
 • terapię grupową (1 raz w tygodniu, przez 6 miesięcy), społeczność terapeutyczna,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej (warsztaty: autoprezentacji, komunikacji, rozpoznawania własnych możliwości i ograniczeń, konstruowania CV),
 • zajęcia z arteterapii,
 • indywidualny trening psychospołeczno – zawodowy, coaching rozwojowy,
 • warsztaty coachingowe kompetencji osobistych,
 • konsultacje psychiatryczne,
 • konsultacje prawne, komornicze, obywatelskie,
 • pomoc socjalną.

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna !!

Ponadto, naszym Uczestnikom proponujemy także:

 • udział w stażach zawodowych;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • opiekę nad dziećmi podczas szkoleń i kursów zawodowych;

Zapraszamy do Nas

 Poradnia na Starcie mieści się w Sopocie, al. Niepodległości 728/1  81-840 Sopot