Pomoc Rodzinom i Rodzinom Zastępczym w Powiecie Gdańskim

Wsparcie to Podstawa - rozwój usług społecznych w Powiecie Gdańskim

Witamy na stronach poświęconych projektowi, jaki realizuje Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS pod tytułem „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” (nr wniosku projektowego: RPPM.06.02.01-22-0001/20), dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”.

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia rodzinom, których funkcjonowanie zostało zaburzone przez np. stopień niepełnosprawności dziecka/dzieci, zaburzenia psychiczne czy rozstanie/rozwód rodziców. Przewidziano wsparcie profilaktyczne dla rodzin, dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, szczególnie z rozpoznaniem zaburzeń́ zachowania i emocji, w formie usług wsparcia psychoterapeutycznego, psychospołecznego, których celem jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny. Ponadto projekt ma umożliwić polepszenie funkcjonowania społecznego jak i poziomu adaptacji potraumatycznej w życiu rodzinnym i społecznym.

Zakres wsparcia

Naszym beneficjentom zapewniamy takie formy wsparcia jak:

  • Wystawienie i omówienie pogłębionej diagnozy stanu psychicznego
  • Psychoterapia rodzinna/indywidualna
  • Psychiatria
  • Coaching społeczny
  • Kursy psychoedukacyjne
  • Mediacje

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na podstrony projektu.