Dajemy oparcie

Dajemy oparcie

Starzenie się to prawdziwe wyzwanie nie tylko dla osób najbliższych, ale także dla całego społeczeństwa. Odpowiedzią na to jest projekt pt. Lokalne Centra Oparcia Psychogeriatrycznego, w którym udzielamy pomocy psychoterapeutycznej, organizujemy szkolenia oraz doradztwo zawodowe i prawne. Z projektu korzystają osoby 60 + opiekujące się seniorami i osobami niesamodzielnymi z woj. pomorskiego.

W woj. pomorskim podobnie jak w innych rejonach kraju brakuje systemu wsparcia specjalistów opiekujących się seniorami.  Ze wzglądu na specyfikę ich pracy opiekunowie są często narażeni na fizyczny i psychiczny stres, który może powodować u nich większą podatność na choroby np. depresję, czy zaburzenia lękowe. To z myślą o nich powstał projekt pt. Lokalne Centra Oparcia Psychogeriatrycznego. Działania rozpoczęły się w maju tego roku i zakończą się w grudniu.

Opiekunowie zdobywają wiedzę i umiejętności szczególnie w obszarze profilaktyki. Dowiadują się jakie są psychologiczne i psychosomatyczne konsekwencje przewlekłych chorób, uczą się profilaktyki depresji i samobójstw wśród osób starszych. Nasze działania są przeznaczone dla formalnych opiekunów seniorów np. osób, które prowadzą kluby seniora, ale także dla opiekunów nieformalnych, np. rodzin czy sąsiadów zajmujących się osobami wymagającymi opieki ze względu na swój wiek.

Mam poczucie, że tego rodzaju działania są niezwykle potrzebne – mówi Ilona Sidło, psychoterapeutka działająca na terenie Gminy Kolbudy i Przywidz. – Trafiają do nas osoby 60+, które wcześniej nie korzystały z pomocy psychologicznej. Odważyły się sięgnąć po profesjonalną pomoc w sytuacji kryzysu, w jakim się znaleźli. Kiedy mają możliwość przyglądać się swojej sytuacji razem z terapeutą, mówią o poczuciu dużej ulgi i zaczynają lepiej sobie radzić ze sobą i w pracy ze swoimi podopiecznymi. Wspólnie pracujemy nad poszukaniem innych rozwiązań lub wytrzymywania i rozumienia uczuć w sytuacji, gdy zmiana nie jest możliwa.

Wytrzymywanie bardzo trudnych uczuć to także stały problem pracowników i wolontariuszy, którzy pracują na terenie puckiego hospicjum, gdzie nasz projekt jest realizowany w oparciu o partnerską umowę.

Podczas naszych seminariów omawiamy problem radzenia sobie z trudnymi uczuciami związanymi z umieraniem, żałobą, z adaptacją do sytuacji choroby, motywacją do pracy – mówi Jolanta Rekowska, psycholog. – Uczestnicy dzielą się swoim osobistym, trudnym doświadczeniem.

Z naszych zajęć  na terenie puckiego hospicjum skorzystało do tej pory kilkadziesiąt wolontariuszy i pracowników. Ich niełatwa praca dotyka czasami spraw osobistych, którym można się bardziej przyjrzeć podczas indywidualnych spotkań.

Oprócz organizowania seminariów i prowadzenia psychoterapii w ramach projektu prowadzoną są porady prawne, diagnoza psychologiczna, szkolenia grupowe w zakresie problematyki oparcia psychogeriatrycznego. Nasi specjaliści działają na terenie Trójmiasta, a także w Tczewie, Pucku, Sierakowicach, Władysławowie, Słupsku, Jastarani, Wejherowie, Gniewie, Gardei, Sztumie i Starym Dzieżgoniu.