Aktywny Senior

ASOS

LOKALNE CENTRA OPARCIA PSYCHOGERIATRYCZNEGO W SYSTEMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Program współfinansowanznej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.

Program współfinansowanznej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne „Interios”, realizuje projekt INTERIOS 60+ Program wsparcia potraumatycznego w pracy opiekuna i środowisku rodzinnym seniora.
Adresatami projektu są osoby 60+, rekrutowane spośród: opiekunów formalnych i nieformalnych oraz wolontariuszy seniorów korzystających z usług opiekuńczych formalnych i nieformalnych oraz ich rodzin, sąsiedztwa.

Celem projektu jest :

  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z traumatycznym wydarzeniem
  • polepszenie samoświadomości posiadanych kompetencji opiekuńczych oraz podniesienie potencjału seniora do aktywizowania innych po przeżytej traumie
  • przekazanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych
  • nabycie umiejętności psychospołecznych ukierunkowanych na zwiększenie motywacji seniorów i opiekunów do rozwoju osobistego, zawodowego oraz zdrowotnego po traumie

Realizacja zadania przebiegać będzie poprzez udział w grupach seminaryjno – superwizyjnych, szkoleniach, poradnictwie prawnym oraz terapeutycznym.
Innowacyjnością jest bezpłatne domowe poradnictwo terapeutyczno-prawne skierowane do seniorów nie mogących samodzielnie dojechać do placówek i punktów realizujących projekt.

Teren realizacji projektu:  województwo pomorskie

Placówki i Punkty realizacji projektu:
Gdynia
Sopot
Gdańsk
Sierakowice
Chojnice
Starogard Gdański
Tczew
Gniew
Kwidzyn
Gardeja
Sztum
Stegna
Władysławowo
Puck

Projekt INTERIOS 60+ doskonale wpisuje się w kierunek działania, który został zapisany w Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
Promowanie Inowacyjnych Metod Pracy z Seniorami, wspieranie Opiekunów i Rodzin Seniorów

Dzięki otrzymanej dotacji na powyższy cel, opiekunowie osób starszych oraz seniorzy będą lepiej reagowali na trudne sytuacje, efektywniej rozwiązywali je i lepiej rozumieli swoje emocje i zachowania, natomiast dzięki szkoleniom i zajęciom superwizyjnym, będą w stanie trafniej zdiagnozować objawy traumy u siebie lub u swoich podopiecznych oraz będą wiedzieli jak radzić sobie i żyć po przeżytym wydarzeniu traumatycznym.

Koordynator Projektu:
Joanna Fila
tel. : 512 643 451