kontakt w projekcie

  1. Ośrodki Pomocy Postpenitencjarnej dla kobiet w Gdańsku:

ul. Grunwaldzka 203 lok.2 (I piętro), 80-241 Gdańsk,

e-mail: postpenitencjarna(at)interios(.)org(.)pl

tel.: 603 851 623

UWAGA – w tym ośrodku świadczymy pomoc tylko kobietom oraz członkom ich rodzin.

 

 

  1. Ośrodki Pomocy Postpenitencjarnej w Bydgoszczy:

ul. GOPR 46/ , 85-794 Bydgoszcz

e-mail: bydgoszcz(at)interios(.)org(.)pl

tel.: 603 646 288