kontakt w projekcie

  1. Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej dla kobiet w Gdańsku:

ul. Grunwaldzka 203 lok.2 (I piętro), 80-266 Gdańsk,

e-mail:

tel.: 603 851 623

UWAGA – w tym ośrodku świadczymy pomoc tylko kobietom oraz członkom ich rodzin.

 

 

  1. Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Bydgoszczy:

ul. Polanka 9 lok.317 (III piętro) , 85-085 Bydgoszcz

e-mail:

tel.: 603 646 288