Projekt ASOS 

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (NPZ)

16.12.2015

Do 16 grudnia 2015 r. trwają konsultacje społeczne projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (NPZ). Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne, w ramach swoich statutowych działań, zajmuje się m.in. wdrażaniem w polski system ochrony zdrowia świadczeń psychotraumatologicznych oraz promocją tej dziedziny medycyny. Niestety, w polskim systemie ochrony zdrowia nie są refundowane świadczenia psychotraumatologiczne ze środków publicznych – NFZ obecnie nie przewiduje takiego produktu...

Więcej

Rekomendacja Samorządu Województwa Pomorskiego

22.06.2015

Otrzymaliśmy rekomendację Samorządu Województwa...

Więcej

Realizujemy program ASOS w roku 2015

22.06.2015

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne „ Interios” będzie realizować już po raz drugi rządowy program  ASOS - na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Program wspierany jest przez Ministerstwo Pracy i polityki...

Więcej

 
 

Współpraca:

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

INTERIOS Pomorskie Centrum Pomocy Terapeutyczno - Prawnej          Ministerstwo Sprawiedliwoaści